Witajcie w grupie IV

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Zaproszenie na uroczystości

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców na uroczystość zakończenia edukacji przedszkolnej połączoną ze Świętem Mamy oraz Taty, która odbędzie się dnia 25 maja o godz.15:30 w Przedszkolu nr 164.

Dyrektor, wychowawcy oraz Ufoludki z Przedszkola 164

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy IV
Marzec 2023
(dzieci 6-letnie)

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy IV
Maj 2022
sześciolatki

Podstawa programowa:


 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 2,3, 4, 6, 7
 • Społeczny obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 4, 5, 8, 9,
 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 21,

Temat tygodnia: Tajemnice książek

 • „Moja ulubiona książka”- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy, ćwiczenie odporności emocjonalnej dzieci, poszerzenie słowika czynnego, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
 • „Będziemy robić papier” – doskonalenie umiejętności postępowania według instrukcji, rozwijanie sprawności manualnej.
 • „Jak powstaje papier?” – doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w książkach, poszerzenie słownika czynnego o pojęcia związane z produkcja papieru
 • „Tworzymy własny papier” – ćwiczenie umiejętności korzystania z instrukcji obrazkowej, rozwijanie umiejętności sprawdzania własnej pracy, rozwijanie zainteresowań badawczych, ćwiczenia sprawności manualnych.
 • „Opowiadanie o papierze – doskonalenie umiejętności zapisywania działań arytmetycznych w dostępny sposób, utrwalenie kształtu cyfr, doskonalenie percepcji słuchowej, rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
 • „Jak powstaje książka?” – wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca, itp., rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.
 • „Polisensoryczna książeczka” – doskonalenie umiejętności niewerbalnego wyrażania emocji, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie współpracy.
 • „W księgarni” – rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów, doskonalenie umiejętności przeliczania, ćwiczenie umiejętności dodawania w codziennych sytuacjach.
 • „Lubię czytać – biblioteka” – kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb, ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.
 • „Kolorowe zakładki” – rozwijanie sprawności manualnej – doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami i inwencji twórczej poprze wykonanie zakładki do książki w wybrany przez siebie sposób, uświadomienie konieczności szanowania książek.
 • „Moja ulubiona postać z bajki” – propagowanie bajek i baśni oraz twórczości literackiej dla dzieci, rozwijanie wyobraźni małych artystów, a także rozwijanie umiejętności twórczych i plastycznych.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zestawy ćwiczeń porannych

 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych

 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.

 • Zabawy z powitanką – rozwijanie miłej i przyjaznej atmosfery w grupie.

 • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków

Galeria grupy IV

Archiwum grupy IV
Rok 2021/2022

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content