RODO

Dyrektor Przedszkola Nr 164 w Warszawie informuje,

że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest

Pan Tomasz Capik

adres e-mail Inspektora Ochrony Danych:

iod.oswiata@dbfopraga-pn.waw.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzeniem w placówce monitoringu wizyjnego

 – plik do pobrania