Skład Rady Rodziców

Skład rady rodziców w roku szkolnym 2023/2024

  • Magdalena Senator – przewodnicząca
  • Paulina Augustyniak – skarbnik
  • Renata Smolińska-Dudek – sekretarz