Zajęcia otwarte

Nauczyciel

Tytuł

Termin

Agnieszka Wiśniewska

Jesienne zabawy z muzyką

Październik 2023

Elżbieta Gajewska

Zabawy z kotkiem- ćwiczenia i zabawy ruchowe z elementami
W. Sherbone

Listopad 2023

Bożena Dąbrowska

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze
„Zabawy z literami”

Grudzień 2023 r.

Bożena Pierścieniak

Zimowe zabawy z figurami geometrycznymi

Luty 2024 r.

Natalia Tesz – Jopek

Wiosenne zabawy z panią wiosną

Kwiecień 2024

Anna Krajewska

„Wiosno, wiosenko…” – kodowanie na dywanie

Kwiecień 2024

Ewa Głaz

Wiosenne zabawy sensoplastyczne

Kwiecień 2024 r.