Witajcie w grupie III

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy III
Luty 2024
(dzieci 5-letnie)

 • Rozwijanie logicznego myślenia.
 • Doskonalenie sprawności grafomotorycznych.
 • Aktywizowanie wyobraźni ruchowej.
 • Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia.
 • Wdrażanie do uważnego patrzenia, doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
 • Wzbogacanie słownika dzieci o pojęcia związane z uwagą i koncentracją.
 • Uświadomienie dzieciom wpływu koncentracji i skupienia uwagi na wykonywanie zadania i rozwijanie różnych umiejętności.
 • Doskonalenie słuchania ze zrozumieniem.
 • Rozwijanie umiejętności dłuższych wypowiedzi.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej i słuchowej.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 • Kształcenie jak być empatycznym wobec innych istot żywych. Empatia jako kluczowa umiejętność, która pomaga w budowaniu silnych relacji międzyludzkich.

Galeria grupy III

Grupa III

Grupa III – Leśne zabawy

25.01.2024Grupa III – Leśne zabawy Dzisiaj nasze biedroneczki bawiły się w „lesie”. Poznawały faktury różnych elementów roślinnych i określały zapachy lasu.

Czytaj więcej »
Grupa III

Grupa III – Projekt kosmos.

Projekt kosmos. Zakończyliśmy projekt edukacyjny „Ja wśród gwiazd – kosmos”. Podczas zajęć poznawaliśmy różne ciekawostki dotyczące gwiazdozbioru, układu słonecznego i innych

Czytaj więcej »
Grupa III

Grupa III – Tajemnice złości

Tajemnice złości Zakończyliśmy realizację programu „Tajemnice złości” autorstwa Anny Krajewskiej. Podczas zajęć poznaliśmy sposoby radzenia sobie z różnymi emocjami. Uczyliśmy się

Czytaj więcej »
Grupa III

Grupa III – Spotkanie z autorką.

28.09.2023Spotkanie z autorką 28.09.2023r. Do Biedroneczek przyszedł niecodzienny gość. Pani Marta Bartosik jest autorką książki o emocjach oraz różnych materiałów przybliżających

Czytaj więcej »