Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia – grupa dzieci młodszych ( w wieku 3 i 4 lata)

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca wyrównawcza o charakterze wyrównawczo – stymulującym.

8:00 – 8:30

Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 – 9:10

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9: 10 – 9:45

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

9: 45– 10:10

Zajęcia kierowane z cała grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci /j. angielski, koncerty, teatrzyki przedszkolne/.

10:10 – 10:30

Czynności porządkowe, czynności higieniczne.

10:30 – 11:45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

12:00 – 12:30

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń podstawy programowej w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12:30 – 12:40

Zabiegi opiekuńcze, higieniczne i samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

12:40 – 14:15

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia dodatkowe rytmika, gimnastyka korekcyjna.

14:15 – 14:30

Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

14:30 – 14:50

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:50 – 17:00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia – dla dzieci starszych ( w wieku 5 i 6 lat )

7.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę.

8.15 – 8.30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 – 9.00

Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie. Eksponowanie pracy dyżurnych.

9.00 – 9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

9.15 – 10.30

Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Teatrzyki, koncerty zajęcia z rytmiki. Nauka języka angielskiego.

10.30 – 10.45

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności).

10.45 – 11.45

Zabawy dowolne na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:00 – 12:30

Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Praca dyżurnych, np. nauka nakrywania stołów do obiadu.

12.30 – 12.45

Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów. Przygotowanie do relaksu.

12.45 – 13.15

Relaks – słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie, ćwiczenia relaksacyjne.

13.15 – 14.15

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności. Słuchanie opo­wiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Za­bawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zajęcia dodatkowe – gimnastyka korekcyjna, rytmika.

14.15 – 14.30

Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

14.30 – 14.50

Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.50 – 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. „Czytanie na dywanie” – w ramach akcji „Cała Polka czyta dzieciom” – zapraszanie do czytania najbliższych naszych wychowanków. Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Własna aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, porządkowanie sali.