Witajcie w grupie II

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy II
Luty 2024

 • Rozwijanie matematycznego myślenia poprzez rytm, przeliczanie, porównywanie długości, ćwiczenie stosunków przestrzennych.
 • Zapoznanie z czterema żywiołami: woda, ogień, powietrze, ziemia.
 • Poznanie metod i sposobów gaszenia ognia/pożaru. Utrwalenie numeru 998.
 • Zapoznanie z takimi wartościami jak oszczędność, odpowiedzialność, miłość do siebie, innych oraz do świata roślin i zwierząt.
 • Uświadomienie jakie zagrożenia niesie ze sobą siła żywiołów.
 • Poznanie zwierząt afrykańskich, rozróżnianie zwierząt żyjących  dziko i udomowionych.
 • Poszerzanie wiedzy o świecie przyrodniczym.
 • Poznanie wyglądu owoców egzotycznych.
 • Rozróżnianie pojazdów lądowych i powietrznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej oraz dużej motoryki.
 • Rozwijanie syntezy i analizy słuchowej.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej.
 • Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych.

Galeria grupy II