Nasz zespół teatralny SZANAJKI

   Teatr jest nie tylko formą wyrażania emocji, przekazu informacji i sposobem komunikowania się między ludźmi, ale również zaspokaja potrzeby psychiczne dziecka już od najmłodszych lat jego życia i odgrywa ważną rolę w rozwoju jego osobowości.

   Wszystkie te powody zadecydowały o teatralnym profilu naszego przedszkola.

   Stosowane przez nas w codziennej pracy zabawy teatralne pokazują co dobre, a co złe, pobudzają do myślenia i wyciągania wniosków, pozwalają poznawać utwory literatury dziecięcej, wyrażać postawę twórczą w różnych formach ekspresji dziecięcej, rozwijać wrażliwość na piękno muzyki i zaspokajać naturalną potrzebę ruchu.

   Teatr jest jedną z form pracy z dziećmi, która pozwala nam, nauczycielkom realizować zadania programowe, a w dzieciach przełamuje uczucie bierności i tremy.

   Nasze dzieci bardzo lubią zabawy w teatr. Dlatego też w każdej sali znajduje się kącik teatralny wyposażony w pacynki, elementy strojów, rekwizyty.

   Dzięki stosowaniu różnego rodzaju ćwiczeń oddechowych, dykcyjnych, emisyjnych rozwijamy mowę dzieci przygotowując do wystąpień na scenie.

   Przygotowując przedstawienie teatralne uczymy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, dostrzegania potrzeb innych ludzi, okazywaniu radości In smutków, rozwiązywania konfliktów.

   Ale nie tylko dzieci u nas bawią się w teatr. Również pracownicy przedszkola występują w przedstawieniach dla dzieci. Twórczy zespół nauczycieli przygotował spektakle teatralne takie jak: „Opowieści o kurkach z podwórka”, „Królewna na ziarnku grochu”, „Dwie Dorotki”, które zdobyły wiele uznania wśród dzieci i rodziców. W corocznych Jasełkach uczestniczą także rodzice, absolwenci i przyjaciele przedszkola. Prace przy tworzeniu przedstawienia integrują więc całą społeczność przedszkolną i sprawiają wszystkim wiele radości i przyjemności.

   Od lat bierzemy udział w konkursach i przeglądach teatralnych organizowanych na terenie Warszawy. Zdobyliśmy dwie Złote Maski: na VII Otwartym Mokotowskim Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych w 2007 r. za przedstawienie pt. :Brzydkie kaczątko” oraz w 2008 r. w XIV Międzyszkolnym Konkursie Zespołów Teatralnych im. Piotra Grabowskiego w DK Świt za przedstawienie pt. „Zabawa w śpiącą królewnę”.

   Nasze przedstawienia oglądają dzieci z innych przedszkoli i szkół, rodzice i zaproszeni goście. Prezentujemy je w DK Praga, w żłobkach praskich, na imprezach organizowanych przez Urząd Dzielnicowy.

   Wiele lat temu, w wyniku konkursu rozpisanego wśród rodziców nasz teatr otrzymał nazwę SZANAJKI.