Zestaw programów

Zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Realizator

P164-WP 1/2018

„Kocham przedszkole”

Mirosława Pleskot,
Agnieszka Staszewska-Mieszek

WSiP

Grupy
I – IV

Programy wspomagające

 

Nr dopuszczenia

Tytuł programu

Autor

Wydawnictwo

Realizator

P164-WŁ 1/2010

Program adaptacyjny
„Uśmiechnięty przedszkolak”

Anna Krajewska

 

Grupa I

2 tygodnie

P164-WP 1/2021

Program ,,Sen Żyrafy’’
czyli Porozumienie bez Przemocy w przedszkolu

Tatiana Bergier

Fundacja Kolegium Totorów

Grupa III

 listopad-czerwiec 2023/2024

P164-WP 1/2012

Program „Tajemnice złości”

Anna Krajewska

 

Grupa III

wrzesień
2 tygodnie

P164-WP 1/2023

Program „Przedszkolak bezpieczny w sieci”

Natalia Tesz-Jopek

 

Grupa III i IV
listopad-marzec
2023/2024

 

Program Profilaktyczny
 „Logopedia w ruchu”

Sylwia Matuszny logopeda

Przestrzeń Terapeuty

 

Grupa I-IV
październik-czerwiec 2023/2024
zajęcia prowadzone przez logopedę
Dominikę Osewską