Nasze przedszkole

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:00
z przerwą wakacyjną.

 1. Przedszkole Nr 164 Warszawie ul. Szanajcy 12 jest przedszkolem: o innowacyjnej, atrakcyjnej ofercie edukacyjnej,
 • o innowacyjnej, atrakcyjnej ofercie edukacyjnej,
 • bezpiecznym,
 • wspomagającym naturalny rozwój każdego dziecka,
 • wspierającym oddziaływania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • otwartym na współpracę ze środowiskiem lokalnym,
 • aktywnie włączającym rodziców w życie przedszkola,
 • kultywującym polskie tradycje,
 • posiadającym własne, wypracowane tradycje.
 1. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3, 4, 5 i 6 lat.
 2. Dziecięca zabawa w teatr jest wiodącą formą odziaływań edukacyjnych.
 3. Nauczyciele przedszkola są autorami nowatorskich projektów edukacyjnych wzbogacających treści z podstawy programowej np. innowacja pedagogiczna  ” Wielka sztuka małych przedszkolaków”.
 4. W przedszkolu działa teatr dziecięco – nauczycielsko – rodzicielski Szanajki. Tradycją przedszkola jest systematyczna prezentacja dziecięcych sztuk teatralnych dla praskiej publiczności. Posiadamy bogate zaplecze do zabawy w teatr.
 5. W codziennej pracy z dziećmi stosujemy nowatorskie metody pracy:
 • techniki aktywizujące (burza mózgów, praca w grupach, metody dyskusyjne, gry dydaktyczne, zabawy słowem, wizualizację, łańcuch skojarzeń),
 • elementy gimnastyki twórczej wg C. Orffa, R. Labana,
 • elementy gimnastyki rytmicznej Kniessów,
 • elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherbone,
 • muzykoterapię,
 • „Efekt Mozarta”,
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej” P. Dennisona,
 • elementy pedagogiki zabawy,
 • metodę projektów.
 1. Dni adaptacyjne: W przedszkolu organizowane są dni adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną. W miesiącu sierpniu dzieci i ich rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach i zabawach, dzięki czemu mogą poznać placówkę, wychowawców,  nowych kolegów z którymi od września będą się uczyć i bawić.
 2. Organizujemy dla dzieci:
 • koncerty muzyczne w przedszkolu,
 • teatrzyki w wykonaniu profesjonalistów,
 • bal karnawałowy,
 • spotkanie z Mikołajem,
 • Jasełka oraz spotkania wigilijne,
 • festyny i pikniki rodzinne,
 • uroczystości z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka, Dziecka,
 • konkursy dla dzieci i rodziców,
 • wycieczki,
 • inne atrakcyjne zabawy okolicznościowe.
 1. Dzieci objęte są bezpłatną:
 • opieką psychologiczną,
 • opieką logopedyczną.
 • opieką pedagoga specjalnego.
 1. W roku szkolnym 2022/2023 wszystkim dzieciom zapewniamy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
 2. Posiłki: atutem naszego przedszkola są smaczne, domowe posiłki, przygotowywane w przedszkolnej kuchni. Szczególną uwagę przykładamy do spożywania przez dzieci owoców i warzyw, jako źródła witamin, niezbędnych dla rozwoju małego dziecka.
 3. Ogród przedszkolny: do dyspozycji dzieci jest nowoczesny, duży, pełen zieleni ogród przeznaczony do zabaw i gier terenowych, wyposażony w różnorodny  bezpieczny sprzęt. To miejsce swobodnych dziecięcych zabaw i zajęć dydaktycznych.
 4. We wrześniu 2022 r. zostały wprowadzone tzw. „godziny dostępności” dla rodziców. Każdy nauczyciel przeznacza w ramach konsultacji dla rodziców jedną godzinę tygodniowo. Aktualny harmonogram „godzin dostępności” wywieszony jest na tablicy przed szatnią.