Opłaty za przedszkole

Od 1 września 2017 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.

Nieobecność dziecka może być zgłaszana:

  • poprzez program iprzedszkole, w którym automatycznie zaznaczają się nieobecności dziecka oraz żywienie,
  • telefonicznie (numer telefonu: 22 619 -78 -79),
  • za pomocą poczty internetowej (p164@eduwarszawa.pl)
  • osobiście w przedszkolu przez rodziców.


Sposoby dokonywania opłat za przedszkole:

  1.  Opłata w przedszkolu w dni wyznaczone przez kierownika gospodarczego.
  2. Opłata na rachunek bankowy. Wpłaty na konto można dokonywać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu wysokości opłaty z kierownikiem p. Izabelą Piórkowską .


Wpłaty na konto dokonują rodzice, którzy złożą pisemną deklarację i te osoby do 10 każdego miesiąca uiszczają opłatę na konto.

44 1030 1508 0000 0005 5025 8064 – żywienie

80 1140 2004 0000 3102 7562 1270 – Rada Rodziców

W treści przelewu wpisujemy:
imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty.
Przedszkole nr 164 tytułem: opłata za przedszkole (godziny) KWOTA … (imię i nazwisko dziecka) opłata za żywienie KWOTA … (imię i nazwisko dziecka)

Należy również wpisać adres odbiorcy:
Dzielnicowe Biuro Finansowe Praga Północ,
Warszawa, ul. Targowa 42, lok. 2a

Nieuregulowanie płatności za przedszkole w terminie wiąże się z podaniem dłużnika do krajowego rejestru długów oraz oddaniem sprawy do windykacji.