Witajcie w grupie I

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Zaproszenie

Babciu, Dziadku
w dniu Waszego Święta
Wasz wnuk przedszkolak
o Was pamięta.
Niespodzianka miła Was nie ominie

z a p r a s z a m y d o p r z e d s z k o l a
w podanym terminie:

miejsce: Przedszkole nr 164
data: 20 stycznia / piątek
godzina: 10:30

Maluszki z grupy I
oraz
wychowawcy

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy I
Luty 2024

  • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy i przedwiośnia.
  • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
  • Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
  • Wdrażanie do rozumienia tradycji karnawału.
  • Rozumienie czytanego tekstu i konstruowanie wypowiedzi podczas rozmów o ulubionych książkach.
  • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
  • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
  • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
  • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Galeria grupy I

Jak się bawić, to się bawić...

14.02.2022

W dzień Walentynek Biedroneczki wraz z całym przedszkolem bawiły się na balu karnawałowym. Dwa wesołe bałwanki przewodziły tańcom, zabawom, konkursom… Wśród tańczących dzieci można było podziwiać wspaniałe kreacje… Radości było co niemiara…